12.7.2019 V souvislosti s realizací stavebních prací na akci ,,Rekonstrukce propustku ev.č.463-016 P, km 4,087 za obcí Skřipov“ dojde k omezení obecného užívání silnice II/463 v úseku Skřipov – Stará Ves na Opavsku:

Úplná uzávěra ve dnech 13.7.-14.7.2019 (SO, NE) včetně autobusové hromadné dopravy.

Částečná uzávěra ve dnech 15.7.-16.8.2019, provoz bude usměrněn dopravním značením.

 

Objízdná trasa po dobu úplné uzávěry:

V obci Skřipov odbočit na sil. III/4631, po cca 100m odbočit vpravo na sil. III/4635 (směr Hrabství, Výškovice), před obcí Výškovice odbočit vpravo na sil. III/4637 (směr Slatina), v obci Slatina pokračovat ve směru Bílovec a v obci Stará Ves zpět na sil. II/463, dtto v opačném směru.

 

Místo stavby