27.6.2019 V souvislosti s realizací stavby „Rekonstrukce propustku na silnici III/4692 v obci Horní Lhota, km 8,793“ upozorňujeme na dopravní omezení úplnou a částečnou uzavírkou silnice III/4692 v Horní Lhotě, část obce Zálučí, okr. Ostrava-město.

 Termín uzavírky:

Úplná od 1.7.2019 do 7.7.2019.
Částečná (zúžená vozovka na jeden jízdní pruh) od 8.7.2019 do 31.7.2019

Objízdné trasy:
Ve směru na Dolní Lhotu a Ostravu:
Ze silnice III/4652 (ul. Ostravská) do leva na silnici II/465, doprava na silnici III/4651 (ul. Hlavní), doprava na silnici III/4692 (ul. Kyjovická).

Ze směru od Kyjovic na Dolní Lhotu a Ostravu:
Po silnici II/465 doprava na silnici III/4651 (ul. Hlavní) doleva na silnici III/4692 (ul. Kyjovická).

Ve směru od Ostravy na Velkou Polom:
Po silnici III/4651 (ul. Hlavní), dále po silnici III/465.

Ve směru od Ostravy na Kyjovice:
Ze silnice III/4692 (ul. Kyjovická) doprava na silnici III/4651 (ul. Hlavní) do leva na silnici II/465.