20.6.2019 V souvislosti s realizací opravy živičného povrchu komunikace v rámci stavební akce „Silnice II/478–Prodloužená ul. Mostní“ upozorňujeme na dopravní omezení úplnou uzavírkou silnice II/478 v úseku ul. Mostní mezi okružní křižovatkou ulic Paskovská a Mostní a křižovatkou ulic Frýdecká a Mostní.

Termín uzavírky:

 • Pro individuální dopravu: sobota 22.6.2019, od 5:00 hod. do neděle 23.6.2019, do 20:00 hod.
 • Pro linkovou autobusovou dopravu: 
  • sobota 22.6.2019, od 8:00 hod. do 13:00 hod.
  • neděle 23.6.2019, od 8:00 hod. do 13:00 hod

případný náhradní termín: 29.6.2019 – 30.6.2019 (ve stejném rozdělení a stejných časech)

Místo uzavírky:

Objízdné trasy:

 • Cíl Šenov a Vratimov: po silnici II/478 ul. Paskovská, silnici III/48411 ul. U Dálnice, silnicí III/4794 ul. Bělská, ul. Národního odboje a ul. Cihelní, silnicí II/477 ul. Mírová;
 • Cíl Kunčice a Slezská Ostrava: po silnici II/478 ul. Paskovská, silnicí I/56 ul. Místecká, silnicí I/11 ul. Rudná, na silnici II/477 ul. Frýdecká; 
 • Cíl Hrabůvka a Hrabová: ze silnice II/477 ul. Buničitá, na ul. Frýdeckou, dále na silnici I/11 ul. Rudná, na silnici I/56 ul. Místecká
 • Cíl Hrabová a Klimkovická: ze silnice II/477 Frýdecká na ul. Buničitou, Frýdeckou a Mírovou, na silnici III/4794 ul. Cihelní a Národního odboje, na silnici III/48411;


Hromadná doprava:

 • Dopravce DPO a. s.:
  Linka č. 41 - ve směru na Vratimov pojede po zastávku „Mostní“ po své trase, dále přes kruhový objezd rovně po ul. Paskovská, kde bude obsloužena zastávka „Beta“ a „Bělská“ a dále pokračuje na zastávku „Hrabová statek“ kde bude linka ukončena a následně shodně zpět“;
  Spoje bez časové rezervy – pojedou až po zastávku „Mostní“ po své trase a následně zpět po shodné trase otočením na okružní křižovatku Paskovská x Mostní;
  Autobusové zastávky „Vratimov nádraží“ a „Vratimov náměstí“ nebudou po dobu uzavírky obsluhovány.
 • Dopravce ČSAD Havířov:
  Linka 842 445 pojede ve směru do Ostravy z autobusové zastávky „Vratimov, náměstí“ po silnici II/477 ul. Frýdecká – I/11 ul. Rudná – I/56 ul. Místecká – místní komunikaci ul. Dr. Martínka na autobusovou zastávku „Ostrava, Hrabůvka, kostel“ a dále po své trase.
  Zpět pojedou po stejné trase. Autobusová zastávka „Ostrava, Hrabůvka, Benzina“ v obou směrech bude dočasně neobsloužena, náhradní autobusová zastávka bude „Ostrava, Hrabůvka, kostel“.