3.6.2019 V souvislosti s realizací stavební akce „Silnice III/4787, Ostrava ulice Výškovická, Mosty 4787-3 a 4787-4“, dojde k dlouhodobé úplné uzavírce silnice č. III/4787 (ul. Výškovická) z důvodu výstavby nového mostu.

Termín uzavírky: 04.06.2019 - 30.06.2020

Rozsah uzavírky:

  • směr Vítkovice – v úseku křížení s ul. Nákupní a ul. Pavlovova
  • směr Výškovice – v úseku mezi sjezdovou rampou na ul. Rudná a křížením s ul. Pavlovova pro osobní dopravu

Objízdné trasy:

  • Ve směru na Vítkovice je doprava vedená po ul. Čujkovové a dále po ul. Plzeňská.
  • Ve směru na Výškovice je doprava svedená z ul. Výškovické na ul. Plzeňskou a dále na ul. Pavlovovu a Čujkovovu.


Změny v MHD:

  • Linka 45 „Poruba, garáže – Kunčice, NH hlavní brána“ pojede po své trase. Zastávka „Výškovická“ ve směru na Novou Huť bude přemístěna cca 160 m před mostní objekty mezi sloupy VO č. 420 a 422.
  • Linka 48 „Hrabová, průmyslová zóna jih – Poruba, Opavská“ pojede ze zastávky „Sámova“ po ulici Horní, dále rovně na ul. Plzeňskou, na MUK Plzeňská x Rudná vpravo na ul. Rudnou (směr Poruba), dále na MUK Rudná x Výškovická rampou směr Výškovická, dále vlevo na ulici Výškovickou, v křižovatce ulic Výškovická x U Studia vpravo na ulici U Studia, zastávka „Obchodní centrum“ a dále po své trase.

V souvislosti s touto stavební akcí dojde ve dnech 7.6.2019 – 9.6.2019 k již avizované úplné uzavírce na ul. Rudné.

 

 

Místo uzavírky

 

Objízdné trasy:

směr Vítkovice                                                směr Výškovice