31.5.2019 V souvislosti s realizací stavební akce Vybudování okružní křižovatky na sil. II/647 (ul. Čs. armády), sil. III/4654 (ul. Lidická), místní komunikace (ul. Lidická) ve městě Klimkovice bude dopravní omezení úplnou uzavírkou na dotčených komunikacích.

Termín uzavírky: 1.6.2019 – 9.8.2019

Realizace stavby je rozdělena do pěti etap:

0. etapa: 15.5. - 31.5.2019 proběhly přípravné práce bez omezení provozu na komunikacích (pouze uzavřeno pro pěší).
1. etapa: 1.6. – 14.7.2019 budou realizovány stavební práce levé strany kruhového objezdu (ve směru od Bílovce do Ostravy) s omezením provozu. Provoz po provizorní komunikaci pouze ve směru od Bílovce na Ostravu bez možnosti odbočení a umožněno pravé odbočení pro BUS při výjezdu od MK ul. Lidická. Zbytek uzavřen vč. pěších-viz objízdné trasy. Autobusová zastávka "Klimkovice centrum" na ul. Lidická směr Ostrava bude dočasně zrušena.
2. etapa: 15.7. - 4.8.2019 budou realizovány stavební práce pravé strany kruhového objezdu (ve směru od Bílovce do Ostravy) s omezením provozu. Provoz po levé straně sil. II/647, pouze ve směru od Bílovce na Ostravu bez možnosti odbočení a umožněno pravé odbočení pro BUS při výjezdu od MK ul. Lidická. Zbytek bude uzavřen vč. pěších-viz objízdné trasy. Autobusová zastávka "Klimkovice centrum" na ul. Lidická směr Ostrava bude dočasně zrušena.
3. etapa: 5.8. - 9.8.2019 do 16:00 hod. budou provedeny podkladních i obrusné asfaltové hutněné vrstvy. Provoz bude veden po levé straně sil. II/647, pouze ve směru od Bílovce na Ostravu bez možnosti odbočení. Zbytek uzavřen vč. pěších-viz objízdné trasy. Obě autobusové zastávky "Klimkovice centrum" na ul. Lidická budou zrušeny a přesunuty na ul. Požárnická.
4. etapa: 12.8. - 31.8.2019 bez omezení provozu (mimo sil. II/647, sil. III/4654 a MK ul. Lidická, uzavřeno pro pěší).

Objízdná trasa je vedena ve dvou směrech:

1. Směrem od Bílovce do Ostravy povede objízdná trasa ulicí Čs. armády po stávající silnici II/647 přes staveniště okružní křižovatky dle etap výstavby po levé či pravé straně bez možnosti odbočení na ul. Lidickou.
2. Opačným směrem z Ostravy na Bílovec povede objízdná trasa ze silnice II/647 po ulici Polní na Vřesinskou, přes stávající okružní křižovatku, dále ulicí Olbramickou do Olbramic a přes Bravantice zpět na silnici II/647. Výjimkou budou autobusy jedoucí směr Bílovec přes zastávku „Klimkovice Josefovice rozcestí“, které z ul. Olbramické odbočí vlevo na ul. Havlíčkovu, kterou se napojí zpět na ul. Čs. armády.
Objízdná trasa rovněž umožní projet vozidlům ze směru od Olbramic nebo ze Sanatorií stávajícím kruhovým objezdem přes ulici Vřesinskou a následně z ulice Polní odbočit na ulici Čs. armády vlevo na Ostravu nebo vpravo do centra města.

Plně uzavřena bude ulice Lidická v úseku od staveniště nového kruhového objezdu po stávající kruhový objezd u starého hřbitova a také kratičký úsek od ulice Požárnické po staveniště kruhového objezdu s výjimkou vjezdu autobusů. Parkoviště před obchodem Hruška bude zpřístupněno z ulice Lidické odbočením vlevo ze směru od náměstí.
Objízdná trasa není určena pro těžká nákladní vozidla nad 12 tun. Pouze v případě nenadálé havarijní situace na dálnici D1, nebo také v době uzavírky obou tubusů při rekonstrukci klimkovického tunelu tj. 9.8.2019 od 20:00 do 12.8.2019 do 4:30 hod. bude umožněn průjezd vozidel včetně kamionů obousměrně po silnici II/674 přes bezprostředně zprovozněné staveniště kruhového objezdu.

Objízdným trasám je přizpůsobeno vedení autobusových linek veřejné hromadné dopravy.
Žádáme širokou dopravní veřejnost o pochopení, trpělivost a zvýšenou pozornost při průjezdu touto stavbou.

Místo stavby