31.5.2019 V souvislosti s realizací stavební akce „Silnice III/4787, Ostrava ulice Výškovická, Mosty 4787-3 a 4787-4“, dojde úplné uzavírce silnice č. I/11, ul. Rudná.

Důvodem je demolice mostního objektu č. 4787-3.

Úplná uzavírka bude ve staničení km 280,8 – 282,4, tj. v úseku mezi nadjezdem u obchodního centra Avion Shopping Park a mimoúrovňovou křižovatkou s ulicí Plzeňská.

Termín uzavírky: pátek 7.6.2019, 21:00 hod. – neděle 9.6.2019, 18:00 hod.

 

Objízdné trasy:

Uzavírka ulice Rudná ve směru Brno, Opava, OV Poruba – Havířov:

  • Doprava bude směrována z ul. Rudné na MÚK 354 (křížení D1 x I/11), dále po D1 na Exit357, výjezd na sil. II/470 až na MÚK se sil. II/647 (ul. Mariánskohorská) a dále po ul. Mariánskohorská a Plzeňská až na MÚK Rudná x Plzeňská, zpět na sil. I/11 příp. pokračovat dále na Hrabůvku a Výškovice.

 

Uzavírka ulice Rudná ve směru Havířov – OV Poruba, Opava, Brno:

  • Doprava bude odkloněna z ul. Rudné na MÚK Rudná x Plzeňská, dále po sil. II/647 (ul. Plzeňská a Mariánskohorská) až na MÚK „Severní spoj“, dále po sil. II/470 až na MÚK s D1 (Exit357) a po D1 na Exit354 (křížení D1 x Rudná) zpět na I/11 (ul. Rudná).

 

Autobusová doprava ve směru na Havířov:

  • Po ul. Rudná před mostem č. 4784-3 přejezd přes provizorní dělící pás na výjezdovou rampu na ul. Výškovická, ul. Plzeňská a v prostoru MÚK Plzeňská x Rudná zpět na ul. Rudná. Autobusová zastávka „Výškovická“ bude posunuta o cca 160m zpět před opravované mostní objekty mezi sloupy veřejného osvětlení č. 420 a 422.

 

Autobusová doprava ve směru na Opavu:

  • Z ul. Rudná výjezd na ul. Plzeňská, dále po ul. Výškovická a sjezdovou rampou zpět na ul. Rudná. Zastávky „Most Mládeže“ a „Výškovická“ nebudou obslouženy.

  

Místo uzavírky