1.2.2019 Od 01.02.2019 00:00 do 31.01.2020 23:59 z důvodu velmi špatného stavebně technického stavu mostní konstrukce nadjezdu nad tratí na silnici III/4688 u Letního koupaliště v Karviné bylo nutné omezit dočasně průjezd vozidel nad 9 tun.

Objízdná trasa pro nákladní dopravu ve směru od Bohumína na Petrovice u Karviné a Jakl Karviná vede po silnicích I/67 a II/475, Objížďka - bez rozlišení: silnice III/4688 (ulice Havířská) - silnice II/475 (ulice Rudé armády), Karviná, okr. Karviná, přes: silnice I/67 (ulice Ostravská), Autobusy hromadné osobní dopravy mohou projíždět v případě jediného vozidla do 25t. Ostatní těžká nákladní vozidla jsou omezena z důvodu špatné přehlednosti v daném úseku.