1.11.2018 Upozorňujeme řidiče na plánovanou uzavírku silnice III/4721 ul. Radvanická, a to v úseku mezi ulicemi Polášková - Čapkova. V termínu od 3 – 4.11.2018 bude probíhat pokládka asf. vrstev v uvedeném stavby a to za úplné uzavírky silničního provozu.

Veškerá doprava vyjma IZS bude proto vedená po předem schválené objízdné trase ze směru od Michálkovic po ulici Pikartská – Trnkovecká– Těšínská a ve směru na Petřvaldu po ul. Těšínská – Fryštátská.