25.6.2018 Od neděle 1.7.2018 (0:00 h) do 1.9.2018 (24:00 h) dojde k úplné uzávěře silnic II/478 (ul. Paskovská, Mostní) a silnice III/4705 (ul. Paskovská) z důvodu výstavby okružní křižovatky na ul. Paskovská x ul. Mostní v Ostravě-Hrabové. Zároveň budou změněny trasy autobusových linek č. 27, 39 a 77.

Přepravu cestujících v úseku zastávek Mostní – Hrabová statek a zpět bude zajišťovat linka x39. Individuální dopravě bude umožněn průjezd jednosměrně přes provizorní komunikaci ve směru z Hrabové na Vratimov v trase sil. II/478 (levé odbočení z ul. Paskovská na ul. Mostní).

Ostatní směry individuální dopravy budou vyznačeny po vyznačených objízdných trasách:

 

Cíl „Šenov“ a „Vratimov“

  • ze směru jízdy z Frýdku – Místku z dálnice D56 na exitu 44 vpravo, vlevo na silnici III/48411 ul. U Dálnice, vpravo na silnici III/4794 ul. Bělská, Národního odboje, Cihelní, vlevo na silnici II/477 ul. Mírová
  • ze směru jízdy od uzavřené sil. III/4705 ul. Paskovské po silnici III/48411 ul. U Dálnice, vlevo na silnici III/4794 ul. Bělská, Národního odboje, Cihelní, vlevo na silnici II/477 ul. Mírová

 

Cíl „Hrabová – sever“

  • ve směru jízdy z Frýdku – Místku z dálnice D56 vpravo na exitu 39
  • ve směru jízdy z Ostravy vpravo na exitu 39, dále směr Hrabová

 

Cíl „Hrabová – jih“

  • ve směru jízdy z Frýdku – Místku z dálnice D56 vpravo na exitu 43, vlevo na silnici III/4705 ul. Rudé armády
  • ve směru jízdy z Ostravy po silnici I/56 následně D/56 vpravo na exitu 43, vlevo na silnici III/47811, vpravo na silnici III/4705

Veřejná autobusová linková doprava:

Zastávky Beta, Bělská a Hrabová statek, Šídlovec, Kostelík, Mostní, Beta a Bělská tyto spoje linky č. 27 a 39 dočasně neobsluhují. Více informací o náhradní  dopravě na stránkách DPO.

Žádáme dopravní veřejnost o disciplinovanost a trpělivost, aby nedocházelo k dopravním kolizím.