13.6.2018 Od pátku 15. 6. 2018 (21:00 h) do pondělí 18. 6. 2018 (05:00 h), z důvodu demolice mostů na ul. Výškovické (přes ul. Rudnou)  dojde k úplné uzávěře silnice I/11 ( ul. Rudná) . Zároveň od soboty 16. 6. 2018 (00:00 h) do neděle 17. 6. 2018 (24:00 h) dojde ke změně tras a úpravě jízdních řádu tramvajových linek č. 2 a 7.

Ve vyloučeném úseku bude zavedena náhradní autobusová doprava (NAD). Po dobu uzavírky budou přemístěny autobusové zastávky „Výškovická“ na ul. Rudná na sjezdové rampy z ul. Výškovická v příslušných směrech. Objízdné trasy ul. Rudná směr BRNO,OPAVA bude směřována na Mimoúrovňové křížení (MUK) 354 ( křížení D1 x Rudná) a dále po D1 na MUK 357 ( Severní spoj) výjezd na silnici II/647( ul. Mariánskohorská a Plzeňská). Ve směru od Havířova na Porubu z ul. Rudná na ul. Plzeňská a dále na MUK ( Severní spoj) a pokračovat na D1.

Jedná se pouze o víkendovou uzavírku z tohoto důvodu žádáme dopravní veřejnost o disciplinovanost a trpělivost tak, abychom všichni dorazili do cíle cesty bez stresových situací a dopravních kolizí. Připravme se na tuto krátkodobou uzavírku například jen i tím, že si svou víkendovou cestu, nebo cestu do práce dopředu naplánujeme i s určitou časovou rezervou.