20.4.2018 Upozorňujeme na sérii uzavírek v období od dubna do října letošního roku pro provedení rekonstrukce silnice II/468 v Českém Těšíně, včetně rekonstrukce dvou silničních mostů ev. č. 468-012 přes Šadovský potok a ev. č. 468-016 přes Hrabinku. Délka stavby, která vede po ulicích Jablunkovská, Karvinská a Viaduktová, a to od železničního nadjezdu po křižovatku s I/67, je 4,058 km.

 

Uzavírka částečná na ul. Jablunkovská (úsek 1 stavby):

Trasa objížďky není stanovena, řízeno světelným signalizačním zařízením

  1. etapa: 09.04.2018 - 09.07.2018
  2. etapa: 10.07.2018 – 09.10.2018

 

Uzavírka úplná na ul. Karvinská (úsek 3 stavby)

09.04.2018 – 09.10.2018

Trasa objížďky: obousměrná tranzitní po silnici I/67, I/48, I/11 a po MK ul. Hřbitovní, Slezská, Hrabinská, Ostravská.

 

Uzavírka úplná na ul. Jablunkovská, Frýdecká, Ostravská a část Viaduktové (úsek 2 stavby)

  1. etapa: 2.5.2018 - 30.6.2018 - horní část křižovatky ul. Jablunkovská, Frýdecká, Ostravská a část Viaduktové.
  2. etapa: 1.7.2018 do 31.8.2018 - dolní část křižovatky ul. Viaduktová (včetně podjezdu) a ul. Karvinská.

 

Přesuny zastávek veřejné linkové autobusové dopravy:

16.4.2018, 8:00 h – 21.5.2018, 8:00 h – rekonstrukce zastávky Český Těšín, Svibice samoobsluha ve směru na Třinec.

spoje MHD č.875721 a 875722 budou zastavovat na zastávce Český Těšín, Svibice škola,

spoje příměstských linek Český Těšín-Třinec budou zastavovat v připojovacím pruhu výjezdu z parkoviště u prodejny Lidl (cca 100m před původní zastávkou).

 

21.5.2018, 8:00 h – 25.6.2018, 8:00 h – rekonstrukce zastávky Český Těšín, Svibice samoobsluha ve směru od Třince.

spoje příměstských linek Třinec-Český Těšín budou zastavovat na parkovišti naproti prodejny Lidl (cca 100m za původní zastávkou).

 

21.5.2018, 8:00 h – 25.6.2018, 8:00 h – rekonstrukce zastávky Český Těšín, Jablunkovská zámeček ve směru do Českého Těšína, zastávka bude zrušena.