7.9.2017 Oprava povrchu silnice III-04614 Sudice - státní hranice: souvislá oprava povrchu silnice III/04614 v km 0,000 – 1,673 v úseku délky 1 673 m, od křižovatky se silnicí II/467 v Sudicích po státní hranici s Polskou republikou. Souvislá oprava vozovky silnice III/04614 bude probíhat za omezeného provozu a to úplnou závěrou  termínu 4.9. – 23.10.2017.

Vozidlům IZS a dopravní obsluze bude vjezd po dobu výstavby povolen.

Objízdná trasa po dobu úplné uzávěry: provoz bude veden v Sudicích vpravo po silnici II/467, dále vpravo po silnici I/46 přes Rohov, Kobeřice do obce Hněvošice, zde odbočením vpravo zpět na silnici III/04614. Dtto v opačném směru. Délka uzavřeného úseku činí  1,7 km. Délka objížďky činí cca 9,5 km.