5.9.2017  Souvislá oprava vozovky silnice III/4662 bude probíhat za omezeného provozu úplnou dlouhodobou uzávěrou (v úseku od křižovatky se silnicí III/4661 v Komárově - po křižovatku se silnicí II/464 v Raduni)  v termínu 4.9. – 23.10.2017. Uzávěra se týká hlavně stavebních prací v extravilánu mezi Komárovem a Raduní. V průtazích obcí Komárov a Raduň budou pak práce (frézování, pokládka živice a dokončovací práce) probíhat za částečné uzávěry.

Objízdná trasa: vpravo po silnici III/4661 do Komárovských Chaloupek, zde vpravo po silnici II/464 do Raduně. Dtto v opačném směru. Délka objízdné trasy je 7,0 km.

Objízdná trasa pro autobusy MHD: po silnici III/4661 v Komárově, vlevo po silnici II/11 a silnici II/461 do Kylešovic, zde vlevo po silnici II/464 do Raduně. Dtto v opačném směru. Délka objízdné trasy je 8,0 km. V rámci uzávěry bude, pro spoje linky 222, zrušena zastávka „Raduň Komárovská“ (nejbližší zastávka je „Raduň škola“, zastávka „ Komárov Balakom“ bude přesunuta na zastávku „Komárov – Komas“ a to pro oba směry. Zastávka „Komárov tělocvična“ bude zrušena (nejbližší zastávka je „Komárov – Komas“) a to pro oba směry.