4.9.2017 Upozorňujeme (tímto způsobem) na stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II/452, III/4521, II/451, II/445, II/453, III/45812 a účelových komunikacích na parc. č. 874/2 v k. ú. Dlouhá Ves a parc. č. 546 v k. ú. Jelení u Holčovic, v souvislosti s realizací stavby „Opatření na Horní Opavě, 04.02 Nádrž Jelení, stavba č. 5751“ při úplném omezení silničního provozu na silnici II/452 mezi obcemi Karlovice a Holčovice a silnici III/4521 mezi obcemi Karlovice a Staré Purkartice.

Důvodem, pro stanovení přechodné úpravy provozu, je zajištění bezpečnosti silničního provozu při realizaci stavby Opatření na Horní Opavě, 04.02 Nádrž Jelení, stavba č. 5751, jejímž předmětem je přeložka silnice II/452 a III/4521.