10. 8. 2017 Upozorňujeme na omezení silničního provozu na komunikaci č. II/469 ul. 17. listopadu, v městské části Ostrava-Poruba, z důvodu souvislé opravy povrchu silnice a to v termínu od 10. 8. do 23. 9. 2017. Práce budou probíhat na základě schválené uzavírky s částečným průjezdem v místě okružní křižovatky s ul. Bedřicha Nikodéma s pomocí řízení dopravy světelnou signalizací.

Délka opravovaného úseku silnice II/469 Ostrava, ul. 17. listopadu je 450 metrů. Začátek úpravy je tedy v místě okružní křižovatky s ul. Bedřicha Nikodéma po okružní křižovatku s ul. Průběžná.


Stavbou bude provedena oprava silnice II/469 ve stávajícím směrovém, výškovém a šířkovém uspořádání, vymezeném silničními obrubami. Účelem je oprava plošné deformace povrchu, odstranění podélných a příčných rozvětvených trhlin a vyjetých kolejí, za účelem zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Oprava bude tedy spočívat ve vyfrézování stávajících asfaltových vrstev vozovky a položení nových asfaltových vrstev. Zároveň bude stávající asfaltový povrch (okružní křižovatky s ul. Bedřicha Nikodéma a autobusových zálivů obousměrných zastávek Pustkovec) nahrazen odolnějším asfaltovým povrchem. Dále bude provedena oprava odvodnění komunikace společně s kamennou přídlažbou a silničních obrub, lemující předmětnou komunikaci a následně bude (v celém řešeném úseku stavby) provedena obnova vodorovného dopravního značení.
Řidičům proto děkujeme za trpělivost.