Uzavírky od 26. 6. od 6.00 hodin do 31. 8. 2017 do 19.00 hodin zahrnují částečné omezení silničního provozu na pozemní komunikaci ul. U Mlýnky parc. č. 708/57, od křižovatky s ul. Karvinská po křižovatku s ul. Chotěbuzská, dále pak částečnou a úplnou uzavírku silničního provozu na pozemní komunikaci ul. Chotěbuzská parc.č. 783/1, v úseku od křižovatky s ul. U Mlýnky po parkoviště za kontrolní halou Celní správy, vše k.ú. Zpupná Lhota.

Dopravní omezení jsou rozdělena na několik etap:

1. etapa 26. 6.2017 - 24. 7.2017 – částečná uzavírka, uzavřen jeden jízdní pruh
2. etapa 25. 7.2017 - 21. 8. 2017 – částečná uzavírka, uzavřen jeden jízdní pruh
3. etapa 22. 8. 2017 7:00 h. - 25. 8. 2017 do 19:00 h. – úplná uzavírka
4. etapa 28. 8. 2017 6:00 h. - 28.08.2017 19:00 h. – částečná uzavírka, uzavřen jeden jízdní pruh
5. etapa 29. 8. 2017 - 31. 8. 2017 – uzavřen jeden jízdní pruh

Provoz veřejné linkové autobusové dopravy bude v době omezení veden vždy zprůjezdněným pruhem. Obě zastávky "Chotěbuz, Zpupná Lhota, u Mlýnky" na ul. U Mlýnky budou po dobu trvání' uzavírky autobusových zálivů přeneseny o zhruba 100 m dál ve směru od ul. Karvinská.