17.6.2024 Provedené práce (5.6.-12.6.2024):

  • Odstraňování následků záplavy stavební jámy
  • Zajištění provizorního přemostění
  • Provedení nového zatrubnění
  • Betonáž základové desky

Plánované práce (13.6.-19.6.2024):

  • Osazení prefabrikátů
  • Izolace základů
  • Obsyp základů
  • Armatura a bednění čel