17.6.2024 Práce v pravém jízdním pruhu

  • odstraňování stávajícího jednořádku ze ŽK
  • zahájení pokládky dvojřádku ze ŽK (kostka na 2. řádek přivezena z deponie objednatelem)

 

Do termínu konání dalšího KD č.3 dne 19.6.2024 bude provedeno (předpoklad):

Práce v pravém jízdním pruhu

  • dokončení pokládky ŽK
  • instalace indukčních smyček
  • pokládka ložné AHV z ACL 16 S tl. 60 mm na aplikovaný infiltrační postřik
  • oprava a výšková úprava uličních vpustí a poklopů kanalizace