14.6.2024 Upřesnění k uzavírkám, dle postupu prací: Momentálně probíhají veškeré práce jen za lokálního omezení provozu.

Od 15.6. 2024 do 30.6. 2024 budou probíhat práce na etapě č. 4 – kdy dojde k úplné uzavírce v úseku od MK ul. V Polích po hraniční přechod, ve dnech 15.-16.6.2024 vč. autobusů. Objízdná trasa po sil. III/4688 a MK ul. Žižkova a ul. Mickiewiczova.

O víkendech 15.6. – 16.6. 2024 a 29.6. – 30.6.2024 bude probíhat recyklace za studena, respektive pokládka asfaltového povrchu komunikace. V těchto termínech bude omezen i příjezd residentů k jednotlivým nemovitostem nacházejících se v uzavřeném úseku.

Zhotovitel upozornil všechny občany oznámením na tuto skutečnost, kdy hrozí poškození vozidel vjezdem do nesjízdného „rozoraného“ recyklovaného podkladu či pod stavební stroje. Obdobně za 14 dní při pokládce nelze vjíždět do horké živice. Silnice je úzká a strojní kolonu nelze bezpečně objet.

Po tyto dva víkendy je doporučeno residentům parkovat svá vozidla mimo úsek pokládky (úsek pokládky je od hranice s PL po odbočku na ul. V polích)        

 

Provedené práce (05.06.-12.06.2024)

 •  úsek č. 2
  • dokončovací práce, terénní úpravy
  • dláždění žulovou kostkou kolem uličních vpustí 
 • úsek č. 3
  • infiltrační postřik
  • pokládka asfaltových vrstev ACO 11+ vč. napojení a sjezdů
  • čištění komunikace
 • úsek č. 4
  • frézování komunikace  (pokračuje)

 

Plánované práce (12.06.-19.06.2024)

 • recyklace podkladních vrstev
 • oprava jednořádků z žulových kostek, obrubníků, odvodnění