5.6.2024 Provedené práce (28.5.2024 – 4.6.2024)

  • Bednění a armování opěry 1
  • Betonáž opěry 2

 Plánované práce (4.6.2024 – 11.6 2024)

  • Betonáž opěry 1
  • Montáž skruže pro betonáž mostovky
  • Frézování asfaltových vrstev komunikací za a před mostem

,

,

,

,