31.5.2024 Popis stavby: Předmětem opravy je celá silnice II/472 od křižovatky se silnicí I/67 po hranici s Polskou republikou, v celkové délce 2669 metrů. Z důvodu organizace dopravy po dobu stavby a rozdílných nároků na rozsah prací v jednotlivých úsecích je stavba členěna na 4 úseky (etapy). V současné době probíhají práce na etapě č. 2 a č. 3.

Upřesnění k uzavírkám, dle postupu prací:

Do 7.6.2024 – kyvadlový provoz řízený pomocí semaforů od aut. točny se zastávkou ,,Karviná, Ráj, Na Kopci“ po křižovatku s ul. V Polích. Od 3.6. do 7.6.2024 bude v tomto úseku probíhat pokládka asfaltových vrstev. Dopravní obsluha ul. Okružní bude stavbou umožněna (řízení dopravy pověřenou osobou).  

V rámci 3. etapy dojde i ke kompletní uzavírce ul. Borovského v místech napojení na ul. tř. 17. listopadu ve dnech 5.-6.6.2024, kdy bude dokončeno napojení na sil. I/67H. Objízdná trasa povede po sil. I/67H a III/4688.   

 

Provedené práce (22.05.-29.05.2024)

úsek č. 2

 • dláždění středového ostrova okružní křižovatky
 • provedení přídlažby při okrajích komunikace
 • dokončovací práce, terénní úpravy (pokračuje)
 • dláždění žulovou kostkou kolem uličních vpustí  (pokračuje)
 • pokládka asfaltových vrstev v místech napojení na místní komunikace a sjezdy

úsek č. 3

 • výměna obrub a jednořádku z žulových kostek (pokračuje)
 • rekonstrukce odvodnění - nové ul. vpustě, přípojky, výšková úprava ul. vpustí (pokračuje)
 • frézování sanovaných míst, infiltrační postřik a pokládka asfalt. vrstev v místech sanací (pokračuje)
 • čištění komunikace

 

Plánované práce (29.05.-05.06.2024)

 • výměna obrub, výšková úprava obrub a jednořádku z žulových kostek, úsek č. 3
 • rekonstrukce uličních vpustí, betonáže, sanace a výškové úpravy, úsek č. 3
 • infiltrační postřik
 • zahájení pokládky asfaltových vrstev ACL 16+ a ACO 11+, úsek č. 3
 • Frézování komunikace – napojení na I/67
 • čištění komunikace