29.5.2024 Provedené práce (21.05. - 28.05.2024)
- Práce na propustcích č.ev. 05716-8p v km 1,760 a č.ev. 05716-7p v km 1,500 – osazení rour, obetonování, provedení konstrukčních vrstev, SZZ
- Práce na propustku v km 0,72 – odstranění asfaltových vrstev, výkop, osazení roury, obetonování roury
Plánované práce (28.05. - 04.06.2024)
- Pokračování prací na propustcích – práce na vtokových a výtokových částí propustků – odláždění