29.4.2024 Popis stavby: Jedná se o stabilizaci skalních svahů a stěn v úseku silnice III/44337 Dubová – Podhradí. Vzhledem ke zjištěnému stavu byly určeny 2 druhy úseků – kritické a nebezpečné. Jsou určeny 4 kritické a 4 nebezpečné úseky. V kritických úsecích dojde k zajištění povrchu kotveným pletivem a v nebezpečných pak k vytvoření ochranných stěn (a kumulačních prostor) z betonových svodidel. Práce zahrnují vyčištění a zajištění povrchu skalních masívů.

Proběhlo:

Kritické úseky – Zahájení injektáže kotev/trnů v prvních 3 řadách odspodu v rozsahu K1 a K2.

Nebezpečné úseky – Navrtání a injektáž kotev/trnů v rámci N4. Podkladní betony pro osazení svodidel.

 

Aktuální a následující práce:

Kritické úseky – Zahájení čištění suti ze skalních svahů v rozsahu K3 a K4.

Nebezpečné úseky – Možný návoz svodidel z K1 a K2 na určená místa v N úsecích.