25.4.2024 Upřesnění k uzavírkám, dle postupu prací: Úplná uzavírka v první etapě bude ukončena tak, aby provoz byl puštěn v neděli 28.4.2024.

Následovat bude úplná uzavírka v etapě č. 2 v termínu od pondělí 29.4.2024 v úseku od křiž. se sil. III/4688 po ul. Na Kopci.

Pozn: Výměna obrusné vrstvy v místě napojení na sil. I/67 bude z  technologických důvodů a z důvodu nutného omezení dopravy na ul. tř. 17. listopadu provedena až po ukončení II. etapy a úplném zprovoznění křižovatky II/472 a III/4688 tj.u „Slunka“.  

 

Provedené práce (18.04.-23.04.2024)

 • výměna obrub a dvouřádku z žulových kostek
 • rekonstrukce uličních vpustí (betonáže, sanace a výškové úpravy)
 • injektáže kaveren ve vybraných místech
 • pokládka ložné živičné vrstvy
 • pokládka obrusné živičné vrstvy (pokračuje)

 

Plánované práce (24.04.-01.05.2024)

 • pokládka obrusné vrstvy ACO 11+ na vjezdech a připojeních
 • řezání a zalití spár asfaltovou zálivkou – vyžaduje vyloučení provozu v sobotu 27.4.2024
 • čištění komunikace
 • přestavba PDZ
 • dokončovací práce na úseku 1
 • zahájení prací na úseku 2 – rekonstrukce odvodnění