19.4.2024 Oprava silnice v okrese F-M v souvislé délce 1,2 km (km 0,000 – 1,200) spočívá v odfrézování asfaltových vrstev, hloubkové sanaci podkladních vrstev vozovky v rozsahu cca 10 % plochy a pokládce nových asfaltových vrstev. Součástí opravy je pročištění příkopů, zřízení nové uliční vpusti a oprava čela propustku.

Oprava silnice v okrese Ostrava v souvislé délce 715 m (km 1,200 – 1,915) spočívá v rozfrézování stávajících asfaltových vrstev vozovky s provedením recyklace vozovkového souvrství za studena, poté proběhne položení nových krytových asfaltových vrstev. Součástí opravy bude oprava dvou zastávek, jejichž povrch bude nově z CB krytu, oprava 3 propustků, uličních vpustí a výšková úprava kanalizačních poklopů. Následně bude v celém úseku stavby obnoveno vodorovné i svislé dopravní značení, provedena úprava nezpevněné krajnice recyklátem, a také osazeny nové směrové sloupky.

Provedené práce: 09.04.2024 – 18.04.2024

FM část (0,000 – 1,200) – směr Brušperk

 • osazení provizorního dopravního značení
 • odfrézování asfaltových vrstev na polovině vozovky
 • hloubkové sanace ve vozovce a v místě autobusového zálivu
 • čištění a úklid vozovky

 

OV část (km 1,200 – 1,915) – směr Brušperk

 • osazení provizorního dopravního značení vč. SSZ
 • rozfrézování asfaltových vrstev na polovině vozovky
 • reprofilace asfaltových vrstev na požadovanou výšku na polovině vozovky
 • průkazní zkouška recyklované směsi
 • výkop, osazení korungovaných trub, zásyp a hutnění 3 propustků na polovině vozovky
 • statické zatěžovací zkoušky na vrstvě ŠD u 3 propustků na polovině vozovky

Plánované práce: 18.04.2024 – 25.04.2024

FM část (0,000 – 1,200) – směr Brušperk

 • pokládka podkladní vrstvy asfaltu na sanacích
 • pokládka ložné vrstvy asfaltu na polovině vozovky

 

OV část (km 1,200 – 1,915) – směr Brušperk

 • recyklace podkladních vrstev za studena na polovině vozovky
 • zkoušky spojené s recyklací podkladních vrstev za studena na polovině vozovky
 • výkop prostoru autobusové zastávky „Stará Ves n. O., Na hůře“
 • vrstva ŠD a KSC autobusové zastávky „Stará Ves n. O., Na hůře“
 • zatěžovací zkoušky autobusové zastávky „Stará Ves n. O., Na hůře“
 • bednění, osazení výztuže a betonáž CB krytu aut. zastávky „Stará Ves n. O., Na hůře“
 • opravy jednořádku na polovině vozovky
 • pokládka ložné vrstvy asfaltu na polovině vozovky