20.3.2024 Zimní období končí oficiálně 31.března,průběh letošního zimního období je velmi nestandardní s velkými extrémy. Nejnáročnější měsíc byl prosinec a leden naopak zatím nejklidnějším měsícem byl únor. Letošní zimní sezóna patří zatím ve srovnání s předchozími v četnosti oprav výtluků k těm náročnějším. Důvodem je jednak dřívější nástup zimního počasí, než bývá obvyklé, a také větší počet mrazových cyklů, které ve velké míře poškodilo vozovky.

V rámci pravidelných silničních kontrol jsou pak evidované závady monitorovány a postupně odstraňovány. Na krajských silnicích se nenachází úseky, které by byli kritické. Jedná se o standartní tvorbu výtluků ve vozovce, které postupně zaměstnanci SSMSK odstraňují. Výskyt výtluků ve vozovkách je standartní jev, který je řešen vysprávkami studenou obalovanou směsí. Velkoplošné vysprávky nás následně čekají na jaře, jakmile budou příznivější klimatické podmínky. V rámci zimního období obalovny nejedou, takže je to jediná možná technologie opravy. To však bývá často jenom dočasná záležitost, protože kola těžkých nákladních vozů tuto směs brzy opět vytlačí ven. Životnost takových oprav bývá krátká. SSMSK se podařilo zajistit od poloviny února teplou balenou směs, kterou využívají všechna střediska. Hlavní opravy silnic se rozběhnou s nástupem obaloven, které postupně od března rozjedou svou činnost.

Během měsíce ledna a únoru 2024 bylo zpracováno na opravy výtluků 85,78 t studené balené směsi a v únoru se podařilo zpracovat 102,62 t teplé balené směsi.