20.9.2023 Jedná se o výstavbu 18 m nové opěrné zdi namísto zřícené, podbetonování kamenné zdi v délce 77 m a demontáž podemleté vychýlené gabionové stěny s následnou novou stavbou gabionů, spodní díl bude vyplněn betonem.  

Dále bude provedeno v korytě 5 příčných objektů – stupňů pro zajištění výškové stability dna.Výztuž betonové zdi, šalování, vložení matrice imitace kamene do bednění, betonování zdi, odbedňování.