18.9.2023 Správa silnic Moravskoslezského kraje,  p.o., dokončila souvislou opravu  silnice III/47216 ul.Polská v Karviné v celkové délce 1 805 m. Tedy od napojení ze silnice I/67 ul. tř. 17. listopadu až po Hraniční přechod v Karviné, Ráj II.

Účelem opravy bylo zesílení podkladu a zvýšení únosnosti vozovky.  V celém úseku silnice III/47216 bylo opraveno odvodnění vozovky. V rámci stavby byla provedena také oprava povrchu točny sloužící k otáčení vozidel zimní údržby a autobusům MHD. Dále došlo k úpravě okružní křižovatky v místě křížení s ul. Ciolkovského a ul. Božkova. Ostrůvek okružní křižovatky byl oproti niveletě komunikace vyvýšen a opticky zvýrazněn. Vodorovné dopravní značení bylo provedeno v trvalejší a modernější úpravě v plastu. Byly zde doplněny bezpečnostní prvky, protismykové nátěry a upraveno svislé dopravní značení ve vazbě na nový chodník.