14.9. 2023 Oprava povrchu silnice, pokládka vyrovnávky a pokládka obrusné vrstvy ACO 11 tl. 40 mm.  

Součástí stavby je úprava napojení na MK a sjezdů, výšková úprava vodovodních uzávěrů, oprava a nátěr zábradlí a zřízení krajnic.