14.9.2023 Oprava spočívá v odfrézování asfaltových vrstev, studené recyklaci podkladních vrstev vozovky a pokládce nových asfaltových vrstev. Součástí stavby je nový cementobetonový kryt autobusového zálivu a rekonstrukce rámového propustku. Dokončení kamenné dlažby u propustku, hloubkové sanace na okrajích vozovky, recyklace vozovky za studena.

Dne 13.9. proběhly zkoušky recyklovaných vrstev na rázový modul deformace s vyhovujícím výsledkem podle nové normy na recyklaci. Ve čtvrtek a v pátek proběhne pokládka ložné a obrusné vrstvy asfaltu. Stavba probíhá za plné uzávěry provozu, předpokládané ukončení stavby je 1.10.2023.