13.9.2023  Technologie opravy: bude provedena recyklace stávajícího krytu komunikace bez pojiv RS ŠD a pokládka dvouvrstvého krytu z asfaltových hutněných vrstev. V intravilánu obce bude provedeno frézování povrchu komunikace v tl. 40 mm, sanace problémových míst  a pokládka ACO 11 v tl. 40 mm.  Součástí stavby je stavební údržba mostu 4401-3, rekonstrukce 3 ks propustků, zrušení 1 propustku, dále reprofilace příkop, krajnice, VDZ.

 Probíhající práce: hloubení příkop, stržení krajnic, zahájen výkop propustku č. 8

 Plánované práce: pokračování prací na příkopech a krajnicích, uložení trouby propustku č. 8 vč, obsypu a zásypu