13.9.2023 Jedná se o souvislou opravu povrchu silnice III/4629 v km 0,866 – 4,216 silničního provozního staničení. Začátek úseku je situován v křižovatce se silnicí III/46211 v obci Větřkovice, konec úseku se nachází v křižovatce se silnicí I/57 za obcí Jančí.

 

Do termínu konání KD provedeno:

- pokládka obrusné vrstvy z ACO 11+ v prům. tl. 50 mm v celém úseku stavby na aplik. spoj. postřik

- dokončení výměny odtokových betonových žlabů na začátku úseku v obci

- úprava povrchu mezi žlaby a asfaltem, terénní úpravy okolo žlabů

- dokončení úprav hospodářských sjezdů a napojení ÚK

- odláždění čel propustků pod silnicí – SO 103, SO 104

- pokládka a hutnění nezpevněných krajnic z asfaltového recyklátu.

 

Do termínu konání dalšího KD dne 21.9.2023 bude provedeno (předpoklad):

- úprava povrchu mezi žlaby a asfaltem, terénní úpravy okolo žlabů

- dokončení úprav hospodářských sjezdů a napojení ÚK

- odláždění čel propustků pod silnicí – SO 103, SO 104

- osazení zábradelního svodidla – SO 102

- prořezání a zálivka pracovních spár a spojů

- terénní úpravy podél silnice