Provedené práce (24.8.-31.8.2023)

SO 101  - Silnice III/44214

 

SO 101  - Silnice III/44214 – rekonstrukce propustku v km 1,500 před obcí Dobešov

 • bednění čel propustku

 

SO 201 –Most

 • Bednění a beton opěrné stěny

 

4.9.2023 SO 202 –Most

 • Zásypy
 • Zásyp přechodových oblastí, drenáže

 

Plánované práce (1.9.-7.9.2023)

SO 101  - Silnice III/44214

 • bednění čel propustku, betonáž
 • podlití betonových prefabrikátů
 • Izolace propustku

 

SO 101  - Silnice III/44214 – rekonstrukce propustku v km 1,500 před obcí Dobešov

 

SO 201 –Most

 • Bednění a beton opěrné stěny dokončení
 • Izolace mostovky
 • Zásyp přechodových oblastí, drenáže
 • Armování a bednění říms

 

SO 202 –Most

 • Zásyp přechodových oblastí, drenáže
 • Izolace mostovky
 • Armování a bednění říms