1.9.2023 Řešený úsek začíná v km 3,140 na křižovatce komunikací III/46420 a III/46421 a dále vede jihovýchodním směrem k obci Hladké Životice. Řešený úsek je ukončen na křižovatce s komunikací III/46424 v km 5,098.

V km 3,140 – 3,350 a v km 4,700 – 5,098 opravy spočívají ve vyfrézování obrusné vrstvy v tloušťce 50 mm a položení nových asfaltových vrstev s lokálními opravami trhlin ve stávajícím směrovém a šířkovém uspořádání.

V Km 3,350 – 4,700 bude provedeno frézování do hloubky 100 mm, provedena sanace okrajů, recyklace za studena na místě a nový dvouvrstvý kryt.

 

Do termínu konání KD provedeno:

Byly provedeny další statické zkoušky

Probíhaly sanace okraje pravého jízdního pruhu včetně pokládky geotextilie v km 4,200 – 4,700 – sanace PJP dokončeny

Byla zahájena sanace LJP v km 3,350

Byla provedena kontrola vpustí a přípojek, dodavatel zjistil celkový počet vpustí - 28

Bylo zahájeno bourání dvojřádku

 

Do termínu dalšího kontrolního dne bude provedeno (předpoklad):

Budou pokračovat sanace LJP

Bude pokračovat bourání dvojřádku

Bude zahájena pokládka jednořádku

Budou výškově upraveny vpusti