1.9.2023 Provedené práce:

SO 201 – Most ev.č. 01144-5

  • výztuž a bednění čelní zdi a křídel
  • zásypy za opěrami a zdmi OP2
  • drenážní potrubí OP2
  • těsnící fólie včetně ochrany geotextílií a pískem OP2

 

Plánované práce:

SO 201 – Most ev.č. 01144-5

  • výztuž, bednění a betonáž čelní zdi a křídel
  • odstranění skruže
  • demontáž obtokového potrubí
  • brokování NK