1.9.2023 Technologie opravy: bude provedena výměna krytových vrstev a recyklace za studena v celé délce úseku s lokálními sanacemi.

Niveleta zůstane zachována. Součástí opravy je vytrhání stávajících obrub, které budou nahrazeny novými, zrušení 1 ks propustku, oprava 1 ks propustku a stavební údržba mostu.

Dále je součástí stavby reprofilace příkop, krajnice, VDZ.

 

Provedeno: terénní úpravy, zálivky

Probíhající práce: dokončovací práce

Plánované práce: sanace mostu, VDZ

 

Termín ukončení: 17.9.2023