29.5.2023 Pokračování stavby z r. 2022, v úseku s navazující zástavbou výměna konstrukčních vrstev vozovky se sanací pláně, v nezastavěném území bylo provedeno odfrézování asfaltových hutněných vrstev, recyklace vozovky za studena, pokládka podkladní a ložní vrstvy. V r. 2022 byla také provedena oprava vodovodu.

V roce 2023 se realizuje oprava úseku silnice km 0,005 – 0,330 a následně pokládka povrchu ze SMA 8 NH se sníženou hladinou hluku v celém úseku stavby km 0,005-1,158.

Provedené práce: pokládka obrusné vrstvy v celém úseku, pokládka krajnic

Probíhající práce: terénní úpravy, výměna SDZ, dokončovací práce

Plánované práce: 1.6. bude stavba dokončena včetně VDZ