29.5.2023 Jedná se o rekonstrukci stávající opěrné zdi, která zajišťuje zemní těleso silnice III/4602 a řeší výškový přechod mezi touto silnicí a přilehlým pozemkem. Stávající opěrná zeď bude vybourána a bude nahrazena novou železobetonovou zdí o délce 42 m.  Podél opěrné zdi a na mostě bude provedena sanace komunikace a její odvodnění.

Termín realizace stavby: 18.5.2023 – 15.8.2023

Provedené práce ( 18.5. – 26.5.2023 ):

Demontáž stávajícího oplocení

Vyfrézování části povrchu silnice III/4602 podél opěrné zdi

Rozebrání chodníku ze zámkové dlažby u mostu

Vybourání stávající opěrné zdi

Odkopávky po základovou spáru pro založení opěrné zdi

 

Plánované práce ( 26.5.2023 – 2.6.2023 ):

Dokončení odkopávek pro založení opěrné zdi

Dočištění základové spáry

Betonáž podkladního betonu