25.5.2025 Aktuálně prováděné a provedené práce:

 - Rekonstrukce zastávek (násypy konstrukčních vrstev, hutnění)
 - Výměna a zřízení silničních obrub (zemní práce, zřízování obrub a přídlažby)
- Oprava chodníku v koordinaci s Úmob Nová Bělá
 - Sanace vozovky (zemní práce, zásypy)
 - Rekonstrukce silničního odvodnění (zemní práce, výměna jednotlivých sestav uličních vpustí)
 - Rekonstrukce mostu 47811-3 nad dálnici D56 (dobourání spádového betonu, příprava pro betonáž nové spádové vrstvy – lepení pevných trnů)

   

Organizace dopravy:

 

V termínu od 11.4.2023 došlo k uzavření silnice III/47811 v úseku od křižovatky se sil. II/478 ul. Krmelínská až po křižovatku s ul. Hrabovská a most ev.č. 47811-3 (most přes D56).