3.3.2023 Provedené práce

SO 202 – Most 486-012

  • zásyp OP4
  • písek pod fólii OP4
  • příprava pod skruž

SO 311 – Odvodnění komunikace

  • dokončení kanalizace Š1 – VO

SO 101 – Silnice II/486

  • drenáž UV3 – KÚ

 

Plánované práce

SO 202  - Most 486-012

  • obsyp OP4
  • těsnící fólie a drenáž OP4
  • betonáž zpevnění pro založení skruže podpěr P2 a P3
  • příprava pod skruž

SO 243 – Opěrná zeď

  • sondy na vedení CETIN