15.2.2023 Moravskoslezský kraj v roce 2022 prostřednictvím své organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace (dále též „SSMSK“) pokračoval v nadlimitním čištění komunikací, a to v rozsahu 952 km silnic II. a III. třídy v průjezdních úsecích vybraných obcí a měst ve 4 cyklech během teplé poloviny roku v měsících duben až říjen;  Kromě nadlimitního čištění během letního období je prováděno také čištění průjezdních úseků silnic II. a III. tříd obcemi, které jsou v souladu s Plánem zimní údržby silnic udržovány inertním posypovým materiálem.

Čištění bylo realizováno v průběhu zimního období (leden – březen), pokud klimatické podmínky dovolovaly. Cílem bylo snížení prašnosti v obcích ještě před zahájením letní údržbové sezóny. Náklady na nadlimitní čištění dosahovaly částky 12,8 mil. Kč,  náklady na zimní čištění byly v hodnotě  3,4 mil. Kč. Ze silnic bylo odstraněno až 1518 tun nečistot (částic) všech frakcí, které se tak opětovně nemohou dostat do ovzduší, z toho v zimním čištění 245 t a v letním 1258 t.