6.12.2022 V současné době jsou prováděny práce na II.ETAPĚ

II.ETAPA (úsek mezi křiž. ul. Volenská – křiž. Ul. Tichá), v termínu 1.9. – 16.12.2022. REALIZACE PROBÍHÁ. OD 11.12.2022 bude daný úsek silnice znovu uveden do provozu.

Aktuálně prováděné a provedené práce:

  • Rekonstrukce komunikace = probíhající pokládka asf. vrstev vozovky, zřizování zahradních obrub, pokládka zámkové dlažby, stavební úprava vjezdů
  • Výstavba autobusového zálivu/nástupiště zastávky Šenov, křiž.k Dolní Datyni SMĚR ŠENOV – zřizování nástupiště (násypy, hutnění)
  • Výstavba autobusového zálivu/nástupiště zastávky Šenov, křiž.k Dolní Datyni SMĚR VÁCLAVOVICE – zemní práce, zřizování opěrné zdi (zásypy, hutnění, betonáž základového pásu, osazování průmyslově vyrobené opěrné zdi z železobetonu), překládka sdělovacího vedení CETIN
  • Provádění ražby propustku v km 3,804 (práce kvůli sesuvu nadloží dočasně pozastaveny, provedení doplňujících geologických vrtů)
  • Rekonstrukce propustku v km 3,894 (provádění ražby potrubí)

 

Organizace dopravy:

V termínu od 1.9.2022 došlo k úplné uzavírce na silnici II/473 ul. Frýdecká, a to na úseku mezi křiž. ul. Volenská – křiž. Ul. Tichá. Doprava vedena po předem vyznačené objízdné trase. Obousměrná objízdná trasa pro osobní vozidla jedoucí po komunikaci II/473 od Frýdku – Místku a dále i v opačném směru povede po silnici III/47310 (ulice Vratimovská), po té po silnici III/4701 (ulice Václavovická) a MK ul. Volenská a následně pokračuje po silnici II/473 ul. Frýdecká

 

II.ETAPA PROBÍHÁ VÝSTAVBA