11.11.2022 Provedené práce

SO 202 – Most 486-012

 • zídka pod drenáž (OP4)
 • podkladní beton mezi P3 a OP4
 • izolace a zásypy základů - probíhá

SO 244 – Opěrná zeď

 • bednění a výztuž římsy

SO 151 – Dopravní opatření

 • dosypání mezery mezi svodidlem a vozovkou

 

Plánované práce

SO 202 – Most 486-012

 • zídka pod drenáž OP1
 • podkladní beton mezi OP1 a OP3
 • výztuž dříku OP4
 • výztuž ztužení mezi P3 a OP4
 • izolace a zásypy základů

SO 244 – Opěrná zeď

 • bednění, výztuž a betonáž římsy

 

Termín dokončení dle SoD 600 dnů od předání staveniště tj. 5.11.2023