13.10.2022 Práce provedené od minulého KD:

SO 101 – Solnice III/4804
Průběh sanací, demontáž původních žlabů, identifikace mrazových trhlin.
SO 201 – Most 4804-2
Dokončení izolace přes MZ a přech. desky. Pokládka litého asfaltu na mostě. Zásypy za opěrami. Kotvy říms v křídlech - zahájení. Kompletní odvoz skruže vč. panelů.
SO 202 – Inundační most
Zásyp ocelové konstrukce (Supercor). Zahájení prací na římsách.
SO 242 – Opěrná zeď
Pokračování zásypů rubu stěny.
SO 501 – Přeložka plynu
Pokládka plynovodu dokončena.
 
Práce předpokládané do dalšího KD: 
SO 101 – Silnice III/4804
Pokračování sanací. Zemní práce. Výměna žlabů, zřízení přípravy pro vstupy a sjezdy, opravy dvouřádků.
SO 201 – Most 4804-2
Vázání armatury říms vč. bednění.
SO 202 – Inundační most
Vázání armatury říms vč. bednění.
SO 242 – Opěrná zeď
Provádění navazujících zásypů v prostoru mezi SO201 a SO242.
SO 501 – Přeložka plynu
Předání dokumentace pro zahájení kolaudace objektu. Podání žádosti o kolaudaci.