26.9.2022 Jednalo se o souvislou opravu povrchu stávajících silnic v průtahu obce Píšť: sil. II/466 (ul. Opavská a Ratibořská) v km 10,123 – 12,695 sil. provozního staničení, tj. od SDZ Začátek obce (od Chuchelné) po SDZ Konec obce (směr Ovsiszcze), sil. III/4695 (ul. Hlučínská) v km 7,250 – 7,560 sil. provozního staničení, tj. v úseku od SDZ Začátek obce ve směru od Vřesiny po křižovatku se sil. II/466 a sil. III/46819 (ul. K Pile) v km 8,919 – 9,988 sil. provozního staničení, tj. v úseku od SDZ Začátek obce (od Závady) po křižovatku se sil. II/466.

Celková délka opraveného úseku silnic cca 2,950 km.

 

 

 

 Objednatel: Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o.
-  Zhotovitel: Silnice Morava s.r.o.     
-  Cena stavby dle SOD: 12,5 mil. Kč, vč. DPH
-  Financování: SSMSK (z rozpočtů SFDI)
-  Skutečné celkové náklady stavby: 12,5 mil. Kč, vč. DPH                                                                
-  Termín opravy: 20.6. – 19.8.2022

 

- Rozsah opravy: v rámci stavby byl odfrézován kryt vozovky v tl. 80 mm. Na očištěný povrch komunikace po odfrézování byla provedena pokládka spádové vrstvy ACL 16+ v průměrné tl. 30mm a následně položena obrusná vrstva ACO 11+ v tl. 50 mm na aplikované spojovací postřiky asfaltovou emulzí. Dále proběhla zálivka pracovních a styčných spár a spojů.   Součástí stavby byla i rekonstrukce těles, rámů a mříží uličních vpustí, výšková úprava poklopů kanalizace a krycích poklopů IS ve vozovce, dále úprava napojení sjezdů na přilehlé pozemky. Na závěr byla provedena obnova vodorovné dopravní značení v celém rozsahu dotčených komunikací.

 

Stav před provedenou opravou: začátek úseku sil. II/466

 

Stav po provedené opravě: začátek úseku sil. II/466

 

Stav před provedenou opravou: úsek sil. II/466 před křižovatkou se sil. III/4695

 

Stav po provedené opravě: úsek sil. II/466 před křižovatkou se sil. III/4695

 

Stav před provedenou opravou: úsek sil. II/466

 

Stav po provedené opravě: úsek sil. II/466