23.9.2022 Práce provedené od předešlého KD:

- betonáž dříků a křídel OP1 a OP2
- odkop pro zastávku směr D. Lutyně

 

Práce předpokládané do dalšího KD:

- příprava dočasné konstrukce NK
- výztuž NK
- zpětný zásyp přechodových oblastí do ½ dříků