16.9.2022 Provedené práce:

 • SO 111 Silnice II/462
 • práce na sanacích v prostoru křiž. S I/57
 • HTÚ a realizace příkop a svahování
 • Odkopy pro sanace a sanace v trase stávající II/462
 • Osazování žlabů
 • Vrstvy štěrkodrtí 0/63
 • Příprava pod obruby a pokládka obrub a přídlažby
 • Uliční vpusti
 • SO 121 MK
 • Vrstvy štěrkodrtí 0/63

 

Plán následných prací na období do KD 33

 • SO 111 Silnice II/462
 • HTÚ a realizace příkop a svahování
 • Osazování žlabů
 • Vrstvy štěrkodrtí 0/32
 • Příprava pod obruby a pokládka obrub a přídlažby
 • Uliční vpusti
 • SO 121 MK
 • Vrstvy štěrkodrtí 0/32
 • Fréza I/57

 

Termín dokončení:  zprůjezdnění 10/2022