16.9.2022 Správa silnic MSK dokončila stavbu Souvislá oprava povrchu silnice III/4749 Albrechtice, ul. Hlavní

Zhotovitel: STRABAG, a.s, Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 608 38 744

Stavba byla dokončena dne 14. 9. 2022

V příloze foto PŘED a PO.