15.9.2022 

Zhotovitel: Hroší stavby Morava a.s., Průmyslová 955/4, 779 00 Olomouc

Projektant: DRAWINGS s.r.o., Opavská 845, 721 00 Ostrava – Svinov

Rozpočtové náklady: 5 427 689,05 Kč s DPH

Cena stavby: 5 427 689,05 Kč s DPH

Financování: Moravskoslezský kraj

Termín opravy: 23.7.–20.8.2022

Situace

Rozsah opravy: Demontáž kolejového svršku obou kolejí vlečkového přejezdu, částečné odkopání podkladních vrstev z kameniva, kontrola únosnosti podkladních vrstev, vybetonování ŽB desky tl. 250 mm, osazení ŽB přejezdových panelů, osazení 2 dvojic nových kolejnic do drážek přejezdových panelů a jejich zalití tvrzeným polyuretanem, přivaření nových kolejnic ke stávajícím kolejnicím.

Tato technologie od firmy SIKA je první svého druhu v České republice a má výhodu v tom, že vozovku i kolejnice drží stejný nosný prvek-betonové přejezdové panely. Nemůže tedy docházet vlivem zatížení a provozu k výškovým rozdílům mezi nimi. Důsledkem je potom plynulá jízda vozidel přes přejezd, bezúdržbový provoz a delší životnost přejezdu.