13.9.2022 1.ÚSEK

(úsek mezi ulicí Orlovskou a ulicí Odlehlou ve směru na Bohumín). ÚSEK OPRAVEN A ZPROVOZNĚN. 1.8.2022 Převeden provoz na nově zrekonstruovanou část komunikace.

(úsek mezi ulicí Orlovskou a ulicí Odlehlou ve směru na Ostravu), v termínu 1.8. – 28.10.2022

 

 2. ÚSEK (v obousměrném úseku mezi křižovatkou s ul. Těšínská po konec směrového dělení). Od 1.8.2022 Doprava již vedena obousměrně. Probíhají dokončující se práce (obnova VDZ)

 

Aktuálně prováděné a provedené práce:

1.ÚSEK

 

SILNICE II/647 II.ETAPA SMĚR OSTRAVA

 - Postupná výměna silničního odvodnění komunikace (UV)
- Postupné zřizování dvouřádku
- Výměna a výšková úprava silničních obrub
- Betonáž CB krytu zastávek
- Úprava středového pásu komunikace
- Obnova chodníku po opravě obrub (zásypy, hutnění)

 

SO 102.1 Rampy vč. odbočovacích pruhů sil. II/647 k MK ul. Ke Kamenině K TERMÍNU 1.9.2022 UKONČENA ÚPLNÁ UZAVÍRKA

- Obnova chodníku po opravě obrub (zásypy, hutnění)
- Spárování obrub a kamenné přídlažby
- Úklid stavby

 

MOST EV.Č. 647-047..2 (levá strana)

- Dočištění NK
- Osazení okapních plechů  
- Izolace NK pod římsami
- Dobetonávka a sanace kapes pro mostní závěry
- Osazování kotevních přípravku pro vnitřní a vnější část římsy
- Armování vnitřní římsy
 

MOST EV.Č. 647-049..2 (levá strana)

- Dočištění NK
- Osazení okapních plechů  
- Izolace NK pod římsami
- Dobetonávka a sanace kapes pro mostní závěry
- Osazování kotevních přípravku pro vnitřní a vnější část římsy
 

MOST EV.Č. 647-048..2 (levá strana)

- Čištění NK
- Demontáž mostních závěrů
- Provádění protikorozní ochrany, tryskání vnějších ploch (abrazivní úprava povrchu), základní nátěry, nátěr první mezivrstvy

 

2.ÚSEK

SILNICE II/477 I.ETAPA SMĚR BOHUMÍN

- Jemné terénní úpravy v místě středového pásu komunikace
- Obnova VDZ
 

Organizace dopravy:

V termínu od 1.8.2022 došlo k omezení dopravy na silnici II/647 ul. Bohumínská ve směru na Ostravu. Doprava je vedena obousměrně v opraveném jízdním pásu ve směru na Bohumín.

Od 1.8.2022 je v úseku mezi křižovatkou s ul. Těšínská po konec směrového dělení doprava již vedena obousměrně.

Od 1.9.2022 UKONČENA UZAVÍRKA SJEZDOVÉ A VÝJEZDOVÉ RAMPY UL. KE KAMENINĚ